Todo individuo tiene derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de su persona.

Zigor batuketa


euskal presok libre beharko lukete


Isolamendua


25 preso inguru, isolamenduan daude.


Komunikazioa


Euskal presoen komunikazio guztiak kontrolatuta  daude.


Haurrak


Egun 2 haur daude beraien amekin preso.


ZIGOR BATUKETA


Bi estatuen arteko zigorren batuketaz ari garenean, Frantziako eta Espainiako kondena ezberdinak zigor bakar batean bildu daitezkeela azaldu nahi dugu. Europar Batasunak zigor metaketa hau babesten zuen erabakia eman zuen 2008an (2008/675/JAI erabakia).

Erabaki honen bidez, europar komunitateko estatu ezberdinetako sententziak efektu berbera izan behar dutela zehazten da. Erabakia 2008. urtekoa izan arren, Espainiak ez zuen erabaki hau bere barne ordenamenduan sartu.

2014ko azaroan, Europako erabakia barne ordenamenduan sartzeko asmoz, Espainiak lege berri bat egin zuen, europar erabakiaren zentzua aldatuz eta beste estatuetako zigorren batuketaren aplikazioa oztopatuz. Horrela, Frantziako kondena bete ostean, Espainiako zigorra antzeko akusazioengatik 0-tik hasten da, Frantzian betetako espetxealdia kontutan hartu gabe.

ZENBAKIAK BAINO GEHIAGO


  • Francisco Mujika Garmendia Ordizia
  • Iñaki Bilbao Beaskoetxea Lemoa
  • Iñaki Etxeberria Martin Iruñea
  • Jose Jabier Zabaleta Elosegi Hernani
  • Jose Ramon Lopez De Abetxuko Gasteiz
  • Josu Arkauz Arana Arrasate
  • Santi Arrozpide Sarasola Lasarte
  • Txuma Altable Lasarte
  • Aitzol Gogorza Otaegi Orereta-Errenteria

LEGEA eta ARAUDIAK


DECISIÓN MARCO 2008/675/JAI
Cada Estado miembro garantizará que se tomen en consideración, con motivo de un proceso penal contra una persona, las condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros contra la misma persona por hechos diferentes, sobre las cuales se haya obtenido información a través de los instrumentos de asistencia judicial aplicables o mediante el intercambio de información extraída de los registros de antecedentes penales, en la medida en que se tomen en consideración las condenas nacionales anteriores y se atribuyan a aquellas condenas los mismos efectos jurídicos que a las condenas nacionales anteriores, de conformidad con el Derecho nacional.

ISOLAMENDUA


25 euskal preso aurkitzen dira egun isolamendu egoeran. Eta ez egun bat edo aste bat. Hilabeteak eta urteak ere bai. Izan ere, espetxe arautegian zigor puntual gisako neurria hartzen bada ere, euskal presoek askotan sufritzen dute isolamendu egoera. Kasu batzuetan urte luzez pairatu behar izan dute egoera hau zenbait espetxetan. Eta kasu batzuetan, ondorio larriak ekarri dituzte euren osasunarentzat.

44. araudiak hala adierazten du: “Zigorrak eta murrizketak ezingo dute, inolako kasuan, tortura edo beste tratu edo zigor krudel, anker edo iraingarrien baliokidea izan. Bereziki debekaturik geratuko dira, beraz, hurrengo praktikak:

1. Isolamendu mugagabea.

2. Luzaroko isolamendua.

3. Iluntasunean edo etengabe argiztatua dagoen ziega batean itxialdia.

4. Gorputz – zigorrak, elikagaien edo edateko uraren murrizketa.

5. Zigor kolektiboa.

LEGEA eta ARAUDIAK


 REGLAMENTO PENITENCIARIO
Artículo 236 

El máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del triple del tiempo correspondiente a la sanción más grave, ni de cuarenta y dos días consecutivos en caso de aislamiento en celda.

Regla 44

A los efectos de las presentes reglas, por aislamiento se entenderá el aislamiento de reclusos durante un mínimo de 22 horas diarias sin contacto humano apreciable. Por aislamiento prolongado se entenderá el aislamiento que se extienda durante un período superior a 15 días consecutivos.

HAURRAK


Euskal Herrian 1.000 adin txikiko inguru daude, beraien senideren bat ikusi ahal izateko, astero milaka kilometro bidaiatzera behartuak daudenak. 113 adin txikikok dute gurasoren bat preso.

> Gehiago

LEGEA eta ARAUDIAK


Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
Artículo 2:

1. Todo menor tiene derecho a que su interОs superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen, tanto en el Зmbito pЬblico como privado.

BIDEOAK